Права за ползване

Всички материали, съдържащи се на интернет страницата на Мебели Гидулски са изключително право на Мебели Гидулски , и могат да бъдат използвани с изричното разрешение на носителите на авторските права и на притежателите на права за търговските марки и / или дизайн. Всяко копиране, разпространение, предаване, публикуване, или друга използване на текстове и изображения от този и сайт без изричното писмено съгласие на Петър Гидулски, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО! Всяко нарушение на тези условия може да доведе до нарушаване на авторски права, права на търговска марка, или правата на други форми на правата върху интелектуалната собственост и може да доведе до започването на гражданско или търговско производство и / или наказателно преследване срещу извършителите.

Този сайт съдържа материали, защитени с авторско право, търговска марка, дизайн и друга информация, обхванати от други права на всяко физическо или юридическо лице, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, видео, графики, музика, звук, както и цялото съдържанието на сайта са изключителна собственост на Мебели Гидулски, в съответствие с българските разпоредби и законодателство.

Крайният потребител няма право да използва части от този уеб сайт, по пощата или по друг начин  под каквато и да е форма, които са обект на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост, без изрично разрешение на притежателя на тези права. Петър Гидулски няма задължение да информира крайния потребител, или да бъдат подпомагани, за да се определи дали даден материал е обект на авторско право. Крайният потребител е единствено и изключително отговорен за всички вреди, които могат да са резултат от нарушаване на авторски права, злоупотреба с търговска марка и други права на интелектуална собственост, или проблеми, възникнали във връзка с публикуването на този материал.

Мебели Гидулски е притежател на авторските права във връзка с избора, координация, инсталация и модернизация на всички материали, както и на права, свързани с оригинално съдържание.

© 2024 · gidulski.com. Всички права запазени